Om Eidsvoll Arbeiderparti


Styret

  • Som bosatt på Dal i Eidsvoll, og far til to, er jeg spesielt opptatt av oppvekst og nærmiljø.

  • Karin Stornes

  • 39 år, bosatt på Eidsvoll Verk, jobbet som IT-ansvarlig i 16 år i videregående skole, 3år som IKT-konsulent i den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, for tiden ansatt som IT-konsulent i Viken fylkeskommune (Digitalisering/Lokasjonssupport sone 10). Aktivt med i forskjellige verv på fritiden, flere perioder i FAU, både i barnehage og skole, i forskjellige roller, styremedlem i Eidsvoll Fotoklubb, tidligere styremedlem i Granhaugåsen Grendelag i 15 år. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

  • Thor Even Skjølås

    39 år, bosatt på Eidsvoll Verk, jobbet som IT-ansvarlig i 16 år i videregående skole, 3år som IKT-konsulent i den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, for tiden ansatt som IT-konsulent i Viken fylkeskommune (Digitalisering/Lokasjonssupport sone 10). Aktivt med i forskjellige verv på fritiden, flere perioder i FAU, både i barnehage og skole, i forskjellige roller, styremedlem i Eidsvoll Fotoklubb, tidligere styremedlem i Granhaugåsen Grendelag i 15 år. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

  • Tove Heranger

    Jeg er 59 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.