Om Eidsvoll Arbeiderparti

Eidsvoll Arbeiderparti

Styret

 • Jeg er 63 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • 41 år trebarnsfar bosatt på Hammerstad. Over 20 års erfaring som IT-ansvarlig og IT-konsulent fra både videregående skole og tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Aktiv på fritiden med styreverv i lokal fotoklubb og har tidligere hatt flere verv i FAU både i barnehage og skole. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

 • Jeg er 27 år, og flyttet fra Hadeland til Eidsvoll i 2019. Jeg jobber med systemutvikling i staten. Jeg har vært aktiv i både AUF og Arbeiderpartiet i flere år i Oppland, blant annet i fylkesstyret til AUF i Oppland. Jeg er særlig opptatt av likestilling, og at alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av hvem de er, eller hvilken bakgrunn de har. Mitt håp for Eidsvoll er at vi hele tiden skal klare å utvikle oss, og sammen gjøre lokalsamfunnet litt bedre enn det var i går.

 • Lena Frantzen

  Jeg er 55 år, bor i Eidsvoll og har 25 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.

 • Guro Holdhus

 • Olav Resaland

  Jeg har jobbet over 30 år i politi- og lensmannsetaten, de siste 10 år som lærer og studieleder ved Politihøgskolen.

 • Lena Frantzen

  Jeg er 55 år, bor i Eidsvoll og har 25 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.