Styremedlem

Olav Resaland

Jeg har jobbet over 30 år i politi- og lensmannsetaten, de siste 10 år som lærer og studieleder ved Politihøgskolen.

Olav Resaland

Jeg har jobbet over 30 år i politi- og lensmannsetaten, de siste 10 år som lærer og studieleder ved Politihøgskolen.  

Jeg har vært lokalpolitiker siden 2011, den siste periode medlem av kommunestyret, formannskapet, leder for hovedutvalget for næring, plan og miljø og gruppeleder av Arbeiderpartiet.

Jeg er opptatt av trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge, av å ta vare på og utvikle et levende grendesamfunn, støtte og fremme frivilligheten i Eidsvoll og sørge for å legge til rette for god bolig- og næringsutviklingen i hele bygda, slik at Eidsvoll skal være en god kommune å bosette seg i, med gode barnehagetilbud, nye og tilrettelagte skoler og et godt eldretilbud. Jeg ønsker å jobbe for bedre  offentlig kommunikasjon innad i kommunen. Eidsvoll skal være en god kommune for alle som bor her, om de er unge eller gamle.

Jeg er opptatt av desentralisering og ønsker ikke at Eidsvoll skal være del i en storkommune.