Våre politikere

Eidsvoll Arbeiderparti er kommunestyrets desidert største parti. Vi styrer i samarbeid med Eidsvoll SP og Eidsvoll SV. Våre representanter ser dere her.


Kommunestyret

 • Hege Svendsen

  Hva er viktig for deg? Er det parkeringsplassen på togstasjonen? Lekeplassen som mangler? Idrettshallen som trenger oppgradering? Er det din mor på sykehjemmet? Kreftkoordinatoren du trenger bistand fra? Er det snømåking om vinteren? Muligheter for å få en større stilling? Hjelp til å starte en egen bedrift? Bussen som mangler for at du skal kunne komme deg på jobb miljøvennlig? Barnehagen til barnet ditt? Som ordfører vil jeg jobbe for alle de små og store sakene for innbyggerne. Derfor vil jeg være mye ute og snakke og lytte til folk, møte dem der de er. Jeg vil ha god dialog med administrasjonen slik at vi spiller på lag for å hele tiden forbedre oss. Jeg er selv en 2-barnsmor, grunder og jobber litt i kommunen. Jeg bor på Eidsvoll Verk og er engasjert i en frivillig organisasjon som jobber med at alle skal ha muligheter til å bli kjent med hverandre og den flotte bygda vår. For meg er frivillighet, forebygging, klima og miljø, næringsvirksomhet og tryggheten til folk, uansett alder og størrelse på lommebok, viktig. Jeg syns det viktig at vi satser på nok og kompetente voksne som kan bygge gode lag rundt hvert barn, gode moderne og store nok skoler og barnehager der folk bor. Idrettshaller og støtte til lag og foreninger. Sosiale møteplasser som idrettshaller, gapahuker, lekeplasser og folkehelseparker. Når du selv eller noen av dine nærmeste blir syk, så skal du få den hjelpen du trenger. Fellesskapet skal stille opp. Du skal ha noen å kunne prate med som kan hjelpe deg selv og familien gjennom den vanskelige tiden og du skal få god helsehjelp, enten der du bor, eller ved at vi har nok omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Vi skal ta imot veldig mange flere innbyggere i Eidsvoll fremover og det krever at vi bygger større og flere skoler og barnehager, idrettshaller, flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Dette krever også at vi som kommune må ta opp mye lån og renter og avdrag fra lånene må vi ta fra driften som er fra samme sted i budsjettet hvor vi har lærere, sykepleiere og barnevern. 70 % av driftsutgiftene våre går til helse og omsorg og skole-barnehage. Som ordfører, er jeg ikke villig til å gjøre disse tjenestene våre dårligere, jeg ønsker å styrke de. Men vi trenger inntekter for å dekke opp for investeringene våre. Arbeiderpartiet vil unngå å innføre eiendomsskatt dersom det finnes løsninger som ikke går utover tjenestene til innbyggerne våre. Og det vil vi jobbe for å finne. Men vi er heller ikke villig til å plassere barna i brakker, og demente på dobbeltrom. Finner vi ikke andre løsninger så kan vi måtte innføre en slik skatt. I så fall skal den være moderat og innrettet slik at de svakeste og nyetablerte blir skjermet. Men eiendomsskatt skal være siste utvei. Vi må være ansvarlig. Utgifter og inntekter må være bærekraftig og vi kan ikke utsette investeringer slik at fremtidige generasjoner må ta alt. Stemmer du på meg som ordfører så får du en utålmodig og nytenkende person, en som liker å se nytt på måter vi løser oppgaver slik at vi hele tiden kan forbedre oss. Jeg ønsker å ta Eidsvoll inn i fremtiden ved å løse oppgavene smartere og bedre, ved å ta i bruk ny teknologi og tenke nytt. Det skal være enkelt å være innbygger i kommunen vår og vi skal forvalte skattebetalerens penger på en effektiv og rasjonell måte. Som ordfører vil jeg jobbe mot et varmere samfunn der du skal få hjelp og muligheter uavhengig av lommeboken. Innbyggerne i Eidsvoll skal vite at stemmer du på Arbeiderpartiet så stemmer du på et parti som ikke setter tryggheten til folk på spill for å løse kommuneøkonomien, men et parti som leter etter nye smartere måter å løse oppgavene på som gjør det bedre å være innbygger i kommunen vår. Et parti som jobber for sterke fellesskap. Håper du stemmer på oss og at jeg kan få bli din nye ordfører. Godt valg.

 • 44 år, fra Feiring. Jeg har et ydmykt ønske om å bidra til at Eidsvoll blir ei enda bedre bygd for alle, hvor hjertet særlig brenner for oppvekst, kulturliv og frivillighet. Leder av salgsbedrift og bruker deler av fritiden som bassist i storbandet Feiring Jubel & Vassarv – og er ikke minst lokal allsanggeneral. Leder av Feiring Arbeiderlag, kommunestyrerepresentant (2015-2019) og fast representant i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (2015-2019). Med ydmykt ønske om å bidra til at Eidsvoll blir ei enda bedre bygd for alle. Brennende lokalpolitisk engasjement for barn, oppvekst, kulturliv og frivillighet.

 • Olav Resaland

  Jeg har jobbet over 30 år i politi- og lensmannsetaten, de siste 10 år som lærer og studieleder ved Politihøgskolen.

 • Per Ove Rasmussen

  Pensjonist, med mer enn 40 års variert yrkeserfaring fra offentlig og privat virksomhet. Jeg er engasjert i skole- og helsepolitikk, klima, natur og nærmiljø og opptatt av å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Jeg ser det også som viktig å ha en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Jeg mener at vi skal legge til rette for best mulig offentlig kommunikasjon og få på plass gode gang- og sykkelveier i Eidsvoll.

 • Tove Heranger

  Jeg er 59 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • Lena Frantzen

  Jeg er 50 år, bor i Eidsvoll og har 20 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.

 • 40 år trebarnsfar bosatt på Eidsvoll Verk. Over 20 års erfaring som IT-ansvarlig og IT-konsulent fra både videregående skole og tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Aktiv på fritiden med styreverv i lokal fotoklubb og har tidligere hatt flere verv i FAU både i barnehage og skole. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

 • Olaf Tufte

  Jeg er utdannet skogbruker, og mesteparten av yrkeslivet har jeg vært allmenningsbestyrer. Naturlig nok er da mine hovedinteresser næringsvirksomhet, og spesielt natur og bærekraftig bruk av skog/utmark. Riktig skjøtsel av skog og bruk av tre vil være en av de store faktorer vedr CO2 og «det grønne skiftet». Generelt mener jeg at et samfunn der alle er med i fellesskapet i sitt nærmiljø vil gi best liv for alle. Vi må ha gode offentlige skoler/utdanning, helse- og omsorgsvesen for alle, og arbeidslivet må organiseres slik at alle kan bidra.


Styret

 • Jeg er 59 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • Pensjonist, med mer enn 40 års variert yrkeserfaring fra offentlig og privat virksomhet. Jeg er engasjert i skole- og helsepolitikk, klima, natur og nærmiljø og opptatt av å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Jeg ser det også som viktig å ha en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Jeg mener at vi skal legge til rette for best mulig offentlig kommunikasjon og få på plass gode gang- og sykkelveier i Eidsvoll.

 • Jeg er 27 år, og flyttet fra Hadeland til Eidsvoll i 2019. Jeg jobber med systemutvikling i staten. Jeg har vært aktiv i både AUF og Arbeiderpartiet i flere år i Oppland, blant annet i fylkesstyret til AUF i Oppland. Jeg er særlig opptatt av likestilling, og at alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av hvem de er, eller hvilken bakgrunn de har. Mitt håp for Eidsvoll er at vi hele tiden skal klare å utvikle oss, og sammen gjøre lokalsamfunnet litt bedre enn det var i går.

 • 40 år trebarnsfar bosatt på Eidsvoll Verk. Over 20 års erfaring som IT-ansvarlig og IT-konsulent fra både videregående skole og tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Aktiv på fritiden med styreverv i lokal fotoklubb og har tidligere hatt flere verv i FAU både i barnehage og skole. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

 • Karin Stornes

 • Lena Frantzen

  Jeg er 50 år, bor i Eidsvoll og har 20 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.