Våre politikere

Eidsvoll Arbeiderparti er et av kommunestyrets største partier. Vi styrer sammen med Sp, SV og MDG.


Kommunestyret

 • Lena Frantzen

  Jeg er 55 år, bor i Eidsvoll og har 25 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.

 • Jeg jobber som miljøarbeider på en psykiatrisk institusjon når jeg ikke er opptatt med studier.

 • 41 år trebarnsfar bosatt på Hammerstad. Over 20 års erfaring som IT-ansvarlig og IT-konsulent fra både videregående skole og tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Aktiv på fritiden med styreverv i lokal fotoklubb og har tidligere hatt flere verv i FAU både i barnehage og skole. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

 • Hege Granberg

  Er 48 år og hadde mine aller første barneår på Eidsvoll Verk, deretter noen år på Råholt Skog. Med en mor fra Feiring som savnet Mjøsa og utsikt ble resten av oppveksten min ble fra 3 klasse i Feiring. Jeg har både yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev og teoretisk bakgrunn fra universitetet. I dag bor jeg i nærheten av Sundet og har gjort det siden 2003. Er opptatt av viktigheten, inkluderingen og mangfoldet, samt alt som skapes ut av frivilligheten, her er Feiring et fantastisk eksempel og flere lokalsamfunn bør se til hvordan de gjør det der. Ellers så er helse og oppvekst noe som engasjerer meg stort. Gode, trygge og stabile oppvekstvilkår gir trygghet ikke bare der og da, men også for fremtiden. Jeg jobber i Forsvaret som seksjonsleder og har også erfaring som fagarbeider, HMS rådgiver, miljøledelse og kvalitetsleder. Nå ser jeg frem til å representere Eidsvoll Arbeiderparti i kommunestyret for de som ønsket seg en sosialdemokratisk stemme for frihet, likhet og solidaritet.

 • Jens Ola Lundstad

 • Bente Sandholt


Styret

 • Jeg er 63 år, oppvokst i Gullverket, men har hele mitt voksne liv bodd i Eidsvoll sentrumsområde. Har mange år bak meg som kommunepolitiker her i Eidsvoll og har vært leder både for teknisk hovedutvalg og hovedutvalget for skole- og barnehage. GIkk ut av politikken for flere år tilbake, men siden gjenbruk er så populært nå for tiden kastet jeg meg på gjenbrukstrenden og kommer tilbake igjen. Jeg brenner for så mangt så det er vanskelig å skulle velge en sak å fremheve, men jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet har med et pårørendeombud i sitt partiprogram. Det er ikke alltid like enkelt å møte det offentlige alene når livet butter i mot. Ellers brenner jeg for kultur og frivillighet og mener at kultur gir helse. Å legge til rette for frivillighet er å legge til rette for livsglede og engasjement hvor mange går sammen for å skape en bedre hverdag. Det er en spennende fire års periode vi går i møte i en bygd hvor det nå bygges nye boliger som aldri før og da er gode møteplasser særdeles viktig. I tillegg til boliger trenger vi arbeidsplasser og et variert næringsliv, jeg håper derfor at AP får gjennomslag for opprettelse av stilling som næringssjef i løpet av perioden. Til slutt vil jeg ønske alle et godt valg. Bruk stemmeretten din, ikke la andre ta valget for deg.

 • 41 år trebarnsfar bosatt på Hammerstad. Over 20 års erfaring som IT-ansvarlig og IT-konsulent fra både videregående skole og tannhelsetjenesten i Viken fylkeskommune. Aktiv på fritiden med styreverv i lokal fotoklubb og har tidligere hatt flere verv i FAU både i barnehage og skole. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.

 • Jeg er 27 år, og flyttet fra Hadeland til Eidsvoll i 2019. Jeg jobber med systemutvikling i staten. Jeg har vært aktiv i både AUF og Arbeiderpartiet i flere år i Oppland, blant annet i fylkesstyret til AUF i Oppland. Jeg er særlig opptatt av likestilling, og at alle skal ha de samme mulighetene, uavhengig av hvem de er, eller hvilken bakgrunn de har. Mitt håp for Eidsvoll er at vi hele tiden skal klare å utvikle oss, og sammen gjøre lokalsamfunnet litt bedre enn det var i går.

 • Lena Frantzen

  Jeg er 55 år, bor i Eidsvoll og har 25 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.

 • Guro Holdhus

 • Olav Resaland

  Jeg har jobbet over 30 år i politi- og lensmannsetaten, de siste 10 år som lærer og studieleder ved Politihøgskolen.

 • Torbjørn Ness

 • Ole Guttorm er rørlegger opprinnelig fra Elverum, men jobber i dag som LO-koordinator for Avinor.

 • Elin Sørensen

  Jeg er 42 år og bor på Råholt. Jobber til daglig som fagarbeider i en kommunal barnehage i Eidsvoll. Jeg jobber også i fagforbundet Eidsvoll, der er jeg valgt inn som opplæringsansvarlig. Sitter også i fylkesstyret til fagforbundet Akershus, der er jeg valgt inn i Yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst. Som dere sikkert ser ut av dette, er jeg opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsliv, trygge arbeidsforhold, brenner ekstra for lov og avtaleverk opp mot arbeidslivet og å jobbe mot velferdsprofitørene. Alle må ha en jobb de kan leve av, gode pensjonsrettigheter og hele faste stillinger. Jeg brenner for et godt oppvekstløp som strekker seg fra gode barnehager og helt opp til videregående skoler, samt lærlingeplasser til alle. Vi må ikke glemme fritiden til barn og unge opp i dette. Det er viktig at vi styrker fritidstilbudet i kommunen, alle må finne sine arena som de kan mestre og trives i, uavhengig av foreldrenes økonomi.