Representant

Lars Henrik Øberg

Jeg jobber som miljøarbeider på en psykiatrisk institusjon når jeg ikke er opptatt med studier.

Lars Henrik Øberg

Jeg jobber som miljøarbeider på en psykiatrisk institusjon når jeg ikke er opptatt med studier. Jeg er oppvokst i Eidsvoll, men har nå adresse på Minnesund ikke altfor langt unna barnehagen jeg selv gikk i som barn på Stensby. Jeg har vært politisk aktiv siden 2010 og sittet i Eidsvoll kommunestyre siden 2011. 

Mine hjertesaker er psykisk helse og at barn som vokser opp i Eidsvoll skal ha en enda bedre oppvekst enn jeg selv hadde med skoler med godt inneklima og rimelige SFO-priser. Liker å tro at jeg er bedre på representere deg som er enig i dette enn jeg er på å ta selfier.