Kvinnekontakt

Lena Frantzen

Lena Frantzen

Jeg er 55 år, bor i Eidsvoll og har 25 års yrkeserfaring innen skole. Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av Norges Speiderforbund. Jeg er engasjert i skolepolitikk, natur og nærmiljø, og at psykisk utviklingshemmede skal ha gode bo- og arbeidsforhold. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle.