Representant

Thor Even Skjølås

Thor Even Skjølås

Bli bedre kjent med Thor Even Skjølås:

39 år, bosatt på Eidsvoll Verk, jobbet som IT-ansvarlig i 16 år i videregående skole, 3år som IKT-konsulent i den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus fylkeskommune, for tiden ansatt som IT-konsulent i Viken fylkeskommune (Digitalisering/Lokasjonssupport sone 10). Aktivt med i forskjellige verv på fritiden, flere perioder i FAU, både i barnehage og skole, i forskjellige roller, styremedlem i Eidsvoll Fotoklubb, tidligere styremedlem i Granhaugåsen Grendelag i 15 år. Ønsker et større aktivitets- og lavterskeltilbud for store og små. Parkområde og vern av området rundt Skaubanen som et rekreasjonsområde og aktivitetspark. Ønsker mer satsning på gode, digitale løsninger, både i barnehage, skole og eldreomsorg.