En lege står overfor en benk og gjør klar diverse helseutstyr. Foto: Øivind Haug

Vi vil utvikle – ikke avvikle Eidsvoll legevakt

av Inger Elin Dønnum Bjørnstad, Hege Kolberg, Joar Tærud, representanter Eidsvoll Arbeiderparti

Høyre og posisjonen har vedtatt utredning om sammenslåing av legevakttjenesten til et interkommunalt samarbeid med Ullensaker. Ikke overraskende kommer dette forslaget fra Høyre. Litt mer overraskende er det at de legger tilsynsrapporten til grunn for å få gjennomslag. 

Det er tydelig at Høyre og de andre partiene i posisjon har til hensikt å legge ned legevakten i Eidsvoll og satse på Ullensaker legevakt. Hvis ikke ville denne bestillingen vært annerledes. Rapporten legger for lite vekt på fordelene med egen legevakt og hvordan man kan beholde og utvikle den. Å rive en etablert legevakt opp med roten er dramatisk og heller ikke hensiktsmessig bruk av menneskelige ressurser, tid og penger. Det er hverken fremtidsrettet eller positivt for beredskapen og kompetansen i egen kommune. Det bidrar ikke til utvikling og attraktivitet i en kommune i vekst. Når man kan bruke midler på en sammenslåing, kan man velge å bruke midler på egen legevakt. Istedenfor å bruke tilsynsrapporten til å forbedre legevakten vår, velger posisjonen den bort. Dette er et politisk valg! 

Både en sammenslåing med Ullensaker og en oppsigelsestid med Hurdal tar tid. I mellomtiden, og samtidig, skal avvikene ved Eidsvoll legevakt lukkes. Det er Eidsvoll kommune pliktig til. Dette blir da dobbeltarbeid. Det foreligger per nå ikke en tilsynsrapport vedrørende Ullensaker legevakt. Dermed vet vi heller ikke om gresset er grønnere på den andre siden. 

Eidsvoll Arbeiderparti ønsker å bruke tilsynsrapporten til å utvikle og forbedre legevakten. Vi ser et klart behov for å ha egen legevakt når ca. 30 000 innbyggere skal ivaretas. Vi i Arbeiderpartiet er fremtidsrettet og føre var i forhold til befolkningsvekst og eldrebølgen som kommer. Det er en stor fordel med Eidsvoll legevakts samarbeid og beredskap i forhold til Helsetunet, omsorgsboligene, eldre, sårbare grupper og hele befolkningen i kommunen. Uansett hvilken grend man bor, har man behov for nærhet til legevakt. Pandemien har lært oss nødvendigheten av lokal beredskap, og legevakten vår er en del av dette. Vi ønsker å prioritere og bruke ressurser på å styrke og beholde legevakten i Eidsvoll. 

Det er fullt mulig å bevare legevakten i kommunen vår, hvis man vil. Arbeiderpartiet vil!