Streik i private barnehager.

Streik i de private barnehagene

Eidsvoll Arbeiderparti støtter de streikende i konflikten mot Private Barnehagers Landsforbund (PBL)  i sin kamp for en rettferdig pensjon.

Skal de private barnehagene motta offentlig støtte for en tjeneste de nå ikke yter ?

Dette svaret mener vi Kommunenes sentralforbund og Kunnskapsdepartementet må ta stilling til. Det kan ikke være opp til hver enkelt kommune å avgjøre dette med risiko for rettslige krav i ettertid.

Flere tusen ansatte i private barnehager er nå i streik, og streikeviljen er stor. Eidsvoll Arbeiderparti støtter streiken fullt ut og ser at streiken kan bli langvarig. Det er uten tvil at alle ansatte skal ha en anstendig lønn og pensjonsvilkår. Vi synes det er synd at dette går ut over svært mange barn og familier, men ser viktigheten av at pensjonsinnbetalinger og tilskudd kommer barnehagen og de ansatte til gode.

Historikk

Siden 17. oktober 2022 har det vært streik for ansatte i private barnehage etter at det ble brudd mellom Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. De ansatte i private barnehager krever at de får samme pensjonsvilkår som i kommunale og ideelle private barnehager. De ansatte streiker for to ulike pensjonskrav. Det ene handler om tjenestepensjon, det andre om avtalefesta pensjon (AFP). De ansatte betaler i dag en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager, uten at de kan oppnå en høyere pensjon i andre enden eller benytte AFP-ordningen som gjelder i norsk arbeidsliv ellers

I 2020 dekka kommunale tilskudd 88 prosent av driftskostnadene til private barnehager, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ifølge beregninger utført av FriFagbevegelse har barnehagene spart rundt 49,6 millioner kroner i lønnsutgifter siden streiken starta 17. oktober – og fram til 3. november. Da er det kun snakk om lønnskostnader. Andre kostnader som blir lavere på grunn av streiken vil bidra til at det sparte/tjente beløpet blir enda større.

Men hva skjer når tilbudet og kostnadene til barnehagene blir redusert på grunn av streik?

«Private barnehager i streik mottar tilskudd som vanlig per nå. De mottar samme tilskudd som ved ordinær drift.» Dette opplyser KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i sin uttalelse til kommunene.

Barnehageloven er uklar på dette området. Kunnskapsdepartementet på sin side mener at kommunen er barnehagemyndighet og dermed ansvarlig for tilskuddene til de private barnehagene. De mener at kommunen selv er ansvarlig for å eventuelt stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet. PBL bestrider denne muligheten.

De private barnehagene tjener med andre ord penger på at kostnadene er redusert på grunn av streiken. Vi frykter at denne finansieringsordningen gir PBL økonomisk ryggrad til å trekke konflikten ut i tid.   Her må det komme klare føringer fra KS og Kunnskapsdepartementet på hvordan dette skal håndteres. Dersom nåværende Barnehagelov ikke gir en klar hjemmel for tilbakekalling av offentlig støtte i denne og lignende situasjoner, så bør dette tas med ved neste revidering.

Vi fortsetter å heie på de streikende i kampen om en rettferdig pensjon. 

For Eidsvoll Arbeiderparti Tove Heranger leder