Søndre Samfund og Skaubanen

Søndre Samfund og Skaubanen. Arbeiderpartiet vil satse i Sørbygda! Eidsvoll kommune bør ikke selge denne sentralt beliggende eiendommen uten videre klausuler. Søndre Samfund ligger midt i nye Råholt sentrum, og for Arbeiderpartiet er det viktig med sterkere fellesskap og lokaler som er til glede for folket. Skaubanen er en møteplass for mange av kommunens innbyggere. Eidsvoll turlag har hatt arrangement der, og enkelte dager kryr det av folk