Sammendrag fra ulike politiske møter i uke 46 og 47

Uke 46 og 47 var det mye politiske møter. Les om de ulike møtene her:

original_1478642913_3287492

Mandag 9. november var det medlemsmøte med tema : Valg av kandidater til hovedutvalg

Tirsdag 10. november var det kommunestyremøte.

Les mer om sakene og protokoll fra møtet her

Fredag 13.Desember deltok AP representantenene Hege Svendsen, Karin, Stornes,  Mette K.Limbodahl, Olav Resland og Rune Ness på åpent møte om Steinerskolen til Finstad,på Finstad skole.

Mandag 16.November var det medlemsmøte med tema: Evaluering av valgkamp og kort gjennomgang av Rådmannens forslag til budsjett.

Tirsdag 17. November var det:

Formanskapsmøte .Les møtesaker og protokoll her

Hovedutvalg for næring- plan og miljø -  Les møtesaker og protokoll her

Hovedutvalg for Oppvekst og kultur - Les møtesaker og protokoll her

Onsdag 18.November var det åpent møte om Kommunereformen.

Les mer om innbyggerundersøkelsen her

Les mer om hva EUB skriver om saken her