Saker fra Eidsvoll AP til årsmøte Akershus Ap 2016

Eidsvoll Arbeiderparti ba årsmøte i Akershus AP om å behandle følgende saker:

original_1478639370_6005113

1. Finne en avlastningsvei for Trondheimsveien fra avkjøringen fra E6 på Dal til Råholt.Dette på grunn av at Trondheimsveien blir brukt som omkjøringsvei for å unngå bompenger på E6 i tillegg til den store innbyggerveksten i område, hvor mange er avhengig av bil. Vi ønsker også at fylket utreder muligheten for å flytte eller fjerne bompengen på E6 gjennom Eidsvoll.

2. Sikre trygge skoleveier på fylkesveiene i kommune vår , med f. eksp mer utbygging av gang sykkelsti slik at flere kan gå og sykle og ikke trenger å bli kjørt til skole og fritidsaktiviteter.

2. Jobbe for tog forbindelse fra Dal til Eidsvoll og togstopp på Langset slik at Eidsvoll får et bedre kollektivtilbud mellom tettstedene og kommunene på Øvre Romerike. For en grønnere omstilling og for å få mindre biler på veiene.

4. Jobbe for en forbedret parkeringsmulighet på stasjonene Eidsvoll verk og Eidsvoll. Gjerne kombinert parkeringshus og næringslokaler. I tillegg jobbe for flere matebusser inn til tog stasjonene våre fra nabokommuner og områder i utkantene av Eidsvoll.

5. Jobbe for å finne en finansieringsordning av fylkes vei 33 som ikke straffer lokalbefolkningen i Feiring.


Alle sakene ble vedtatt sendt over til fylkestingsgruppen

I tilegg ble  deler av punkt 1 og hele punkt 5 tatt med i en felles samferdselsuttalelse

Her kan du lese alle sakene som ble vedtatt