Manerud

Ønsker å utrede mulighet for lokalisering av ungdomsskole og idrettshall