Pressemelding: Budsjett

Trygghet i tøffe tider

Eidsvoll Arbeiderparti kan ikke huske en budsjett-høst som har vært så krisepreget på alle nivåer. Det blir trangere kår når høye strømpriser, inflasjon og stigende renter danner bakteppet.

Gjennom flere år har vi i Eidsvoll gjort helt nødvendige investeringer i skoler, barnehager og innen eldreomsorg. Mye av dette er finansiert gjennom lån. I en urolige verdenssituasjon er vår økonomifølsom for stigende renter. 

Vi var forberedt på at dette kom til å bli et tøft budsjett. Det er en situasjon vi må snu. Enhver økonomi, stor eller liten, er nødt til å være bærekraftig. Inntektene må dekke utgiftene. Budsjettet for 2023 vil derfor inneholde nedskjæringer som innbyggerne vil merke. 

Samtidig forstår vi at dette skaper uro blant de ansatte. Over 60% av kommunens utgifter er relatert til lønn. Det er derfor viktig at tillitsvalgte blir tatt med på råd når vi nå skal spare penger.

Omstilling

2023 vil medføre betydelig utgiftsvekst for mange familier. Ap vil ha en kritisk gjennomgang med mål om å unngå en altfor stor økning i gebyrene de kommende årene.

Det er viktig for oss at vi søker løsninger som begrenser konsekvensen for innbyggerne. Vi er positive til at kommunedirektøren ønsker et omstillingsprogram for kommunen. Gjennom dette skal vi, sammen med tillitsvalgte, administrasjon og politikere, bruke 2023 til å finne de besteløsningene.

Med dette budsjettet ser vi konturene av en omfattende omstilling av kommunen. Omstillingen handler om å sørge for at vi klarer å gi innbyggerne tjenestene som de trenger, både i dag og i framtida.

Med unntak av kritiske stillinger forventer vi ansettelsesstopp inntil vi får overblikk på situasjonen. Vi ser det som positivt at kommunedirektøren vil vurdere selvkostområdet for å holde kommunale gebyrer nede. Det er også bra at de interkommunale selskapene blir utfordret på innsparingstiltak. Alle ledd i organisasjonen må vurderes. Vi vil likevel prøve å skjerme kultur, forebygging og frivilligheten. Det er viktig med slike tilbud i tøffe tider.

Det er viktig å understreke at dette er kommunaldirektørens forslag. Nå er ballen kastet over til oss politikere som skal gjøre prioriteringene. Ingenting er bestemt før vi vedtar budsjettet den 13.desember i kommunestyret

Noen lysglimt

Det kan se mørkt ut men noen lysglimt der fremme ser vi jo.

Vannmagasinene fyller seg opp , det er overskudd av gass i Tyskland grunnet mildvær og økonomer spår at renten kan gå nedover igjen neste år. Vi har også gjort en del investeringer mensprisene var lave. Vi har spart penger i gode tider som vi nå kan dra nytte av i dårligere tider. I tillegg har Eidsvoll vært igjennom en slik omstillingsperiode tidligere og vi har vist at vi har klart det ved å stå samlet og jobbe sammen.

Vi er avhengig av en trygg og bærekraftig økonomi. Ap har allerede brettet opp ermene og vil gjøre det vi må for å fortsatt lose oss gjennom vanskelige tider.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å prioritere slik at belastningen på innbyggerne blir minst mulig. Vi skal lytte og ta imot innspill og vi skal fatte beslutninger som opprettholder de politiske prioriteringene som vi har gått til valg på og som sikrer trygg økonomisk styring i årene som kommer.

Eidsvoll Arbeiderparti, 4.november 2022.v/Tove Heranger