Inger Elin Dønnum Bjørnstad i Feiring

På vei til Feiring - med livet som innsats

av Inger Elin Dønnum Bjørnstad, kommunestyrerepresentant

Som ny lokalpolitiker i Eidsvoll kommune og beboer i Feiring er fylkesveg 33 en viktig sak for meg å fronte. Jeg og mine medinnbyggere i Feiring er helt avhengig av å ha en trygg ferdselsåre inn og ut av bygda både i nord og sør. 4. november 2023 falt det ut en 7-8 tonn stor steinblokk på et av de smaleste stedene nord i Feiring. Det er bare flaks at det ikke passerte et kjøretøy på det tidspunktet og endte i en dødsulykke.

Som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet vil jeg bruke de interne kanalene videre oppover i systemet og ytre bekymring for liv og helse, trafikksikkerhet og beredskap. Det er en av landets verste veier. Det er langt på overtid å få bygget tunneler og utbedret vegen ytterligere. En vei som har vært omtalt og erfart som farlig og usikker i mange år. Jeg er i dialog med fylkespolitikerne og forventer at denne veien prioriteres. Stadig mer nedbør fører til hyppigere ras og utglidning av veibanen.

Det er vedtatt å bygge tunneler både i nord og sør på strekningen som går igjennom Feiring, men saken står på stedet hvil etter innsigelser på vedtaket. Allerede i 2014 ble det lagt planer for at tunnelarbeidet skulle påstartes i 2016, men blant annet på grunn av giftig alunskifer i fjellområdet ble prosjektet stoppet på grunn av store kostnader knyttet til sanering av skiferen.

Vi kan ikke vente til år 2030-36 før arbeidet påstartes. Vi kan ikke sette økonomi foran menneskeliv. Det er bare et tidsspørsmål før vi får en alvorlig dødsulykke på fylkesveg 33.