Eidsvoll

Opprop - Bevar Eidsvoll legevakt

Vi har debattert Eidsvoll legevakt og skrevet leserinnlegg, men allikevel jobber flertallet av kommunestyret fortsatt for en felles legevaktstjeneste med Ullensaker. Eidsvoll legevakt engasjerer og vi i Eidsvoll Arbeiderparti mener det beste for våre innbyggere er å legge pengene i å lukke avvikene som er påpekt fra Statsforvalteren og videreutvikle tjenesten der den ligger i dag.

Vi håper du også ønsker kompetansearbeidsplasser og legevakt i egen regi. Støtt vårt opprop!

Signer opprop