Nå er det vanlige folks tur!

Skrevet av Ole Guttorm Brenden

Valgkampen er i gang og valglokalene for forhåndsstemming er åpnet. Mange sier de er usikre på hva de skal stemme i år. Stadig hører jeg folk mene at det ikke er forskjell på partiene og at det ikke betyr noe hvem man stemmer på. Mange bruker valgomater i avisene og leser programmer, men uten at dette hjelper nevneverdig.

For min del er valget veldig enkelt. Jeg er opptatt av at det skal være rettferdig fordeling, og at de som har mest skal bidra mest. Jeg kan forstå at mange synes at det er mye enighet blant partiene og at det derfor kan være vanskelig å skille mellom dem. Slik jeg ser det, er det den økende ulikheten og urettferdigheten som utgjør den største forskjellen mellom høyre og venstresiden. Derfor syns jeg dette valget er viktigere enn på lenge. De siste åtte årene har det blitt skapt klasseforskjeller i landet vårt. De som hadde minst fra før har fått enda mindre og de med de største formuene har fått mer. Dette er etter min mening oppskriften på skjevfordeling og urettferdighet.

Det startet da den første regjeringen til Erna fjernet den gratis frukten på skolene. Den kulturelle spaserstokk og kulturtilbudet til eldre ble forsøksvis fjernet. Dette sørget Stortinget med Arbeiderpartiet i spissen for at ble videreført. Gjennom de siste 8 årene har velferden krympet, blant annet har man kuttet i støtte til briller og tannregulering til barn som trenger det. For å spare 122 millioner innførte regjeringen lavere satser for brillestøtte til barn som skjeler, og som har større grad av skjeve hornhinner eller stor styrkeforskjell mellom øynene. De sa at endringene ble gjort for å forhindre at folk kjøpte for dyre briller til sine barn og at andre fikk tannregulering av kosmetiske årsaker! Konsekvensen er at de som allerede har trang økonomi må prioritere mat eller briller, noe som gjør at mat og bolig går foran nødvendige hjelpemidler. Dette gjør at mange barn ikke får de hjelpemidlene de faktisk trenger. Jeg kjenner det krymper seg i magen over at de som nesten ikke har noe og er forsvarsløse, skal unngjelde. For hva? Lettelser i formueskatt? Småligheten kjenner ingen grenser.

Kronisk syke, funksjonshemmede og brannskadde som trenger fysioterapi er også blitt rammet. Tidligere slapp de egenandel, men nå må de betale. I tillegg har barnehageprisene økt, SFO-prisene er fortsatt høye, den ene avgiften etter den andre er økt og forskjellene øker mellom folk. De aller rikeste i Norge har fått milliarder i skattekutt. Samlet betaler de 438 900 personene som befinner seg på toppen av den økonomiske samfunnspyramiden 10,6 milliarder mindre i skatt i 2021 sammenlignet med skattenivået fra 2013. Dette tilsvarer et tap for landet på 30 millioner kroner hver dag i året. Det kunne bety 14 000 nye lærerstillinger i året som f.eks. kunne gitt Eidsvoll 40 nye lærere. Et svimlende beløp.

Det er sløseri med fellesskapets ressurser å kaste penger etter folk som har mye fra før. Ap vil heller bruke pengene på satsinger som kommer alminnelige folk til gode. Økt pendlerfradrag, gratis SFO for førsteklassinger, billigere barnehage, satsning på gratis tannhelse for flere, flere lærere og miljøterapeuter i skolen, mer penger til sykehusene, mer til kommunene og ikke minst vil vi reversere de urettferdige og smålige kuttene som har rammet de svakeste hardest de siste åtte årene.

Så for meg er det et enkelt og viktig valg. Jeg stemmer på Arbeiderpartiet som vil minske forskjellene og hjelpe de som trenger det.

Nå er det vanlige folk sin tur! Godt valg!

Ole Guttorm Brenden, Fungerende Leder Eidsvoll AP, EIDSVOLL