Meråpent bibliotek

Eidsvoll Arbeiderparti ønsker meråpent bibliotek. Her kan du ser hvordan dette virker.