Menneskeverd og eldreomsorg til det beste for innbyggerne i Eidsvoll

Å drive politikk er ikke bare å skrive fine ord i avisen eller å si dem på talerstolen, man må også vise det med handling.

original_1478638956_636352


(Svar til Wencke Hoel Ulvins innlegg om i EUB og RB 23.02.16.)

Det er med undring vi ser at Høyre sier en ting men i realiteten gjør noe helt annet.

Dette er ikke bare i denne saken, men det gjelder flere saker.

Den 23.02.16 står Høyres gruppeleder Wencke Hoel Ulvin frem i EUB og Rb sammen med Tone Trøen som sitter på Stortinget, med en sak hvor de prøver å fremstille oss i Arbeiderpartiet som et parti som setter idelogi foran mennesker. I budsjettet for 2015 vedtok vi en «nedtrapping» av kjøp av private sykehjemsplasser. Det ble lagt opp til 4 plasser pr. år. Det stemte Høyre for, men i avisen gir de utrykk for et annet syn. Vi har også vedtatt en utbygging av kommunale plasser på Vilberg (8stk) det stemte Høyre i Eidsvoll for, men i avisen har de fortsatt et annet syn.

I budsjettet for 2016 la vi inn at vi skulle kjøpe flere private plasser for at  ingen brukere skal behøve ligge på dobbeltrom på Vilberg, nettopp med tanke på verdighet. Men hvem stemte i mot dette? Jo Høyre.

Det er derfor betimelig å spørre hva Høyre egentlig mener?

Hvorfor er det så viktig for Arbeiderpartiet å ha offentlig velferd?

Det er riktig som Høyre påpeker, at vi er skeptiske til at private aktører skal kunne tjene store penger på helse, med millioner i utbytte hvert år. Helse er først og fremst en offentlig oppgave og bør være til det beste for brukerne. Men mangler vi plasser, så har vi ikke noe problem med å gå til private aktører, fordi vi setter verdighet først. Vi vil understreke at vi er svært fornøyd med Bøn og Valstad. Derfor bevilget vi også penger til å kjøpe plasser hos disse to aktørene i budsjettet for 2016, dette stemte Høyre imot.

Det skal ikke være tvil om at Arbeiderpartiets mål er flest mulig offentlige sykehjemsplasser. Vi vil styrke og forbedre de offentlige omsorgtjenestene for alle. Vi må også fornye og forsterke de offentlige tjenestene for å møte de fremtidige utfordringene på omsorgsfeltet. Det er en jobb vi har holdt på med de siste årene og som vi skal fortsette med i de årene som kommer, ved blant annet å ta i bruk mer velferdsteknologi, nye arbeidsmåter, flere ansatte og kompetanseutvikling.

Den største forskjellen mellom kommersiell og offentlig/ideell drift er at et kommersielt selskap skal tjene penger på driften. Dette overskuddet må tas fra et sted i budsjettet. Ettersom en av de store kostnadene på et sykehjem er personalkostnader, er det denne posten som ofte kuttes mest. Personalkostnader utgjøres av tre faktorer: bemanning, lønn og pensjon. Flere organisasjoner har også advart mot privatisering i omsorgssektoren. Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Pensjonistforbundet har sammen gått ut og advart mot privatisering og kommersialisering i omsorgssektoren. Her er det store skille mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Vi setter mennesker foran profitt.

Arbeiderpartiet mener at erfaringene med utstrakt kommersialisering av pleie- og omsorgstjenestene viser at dette ikke gir bedre tjenester, og at tjenestene heller ikke kan utføres billigere uten at det går ut over lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte. Kun gjennom en tydelig, offentlig modell kan samfunnet sikre at ressursene i sin helhet kommer pasienter og brukere til gode, at det skapes forutsigbarhet i tjenestetilbudet og at ressursene fordeles rettferdig.

Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at det er en offentlig oppgave å ta vare på våre eldre.

Ole Guttorm Brenden, Leder Eidsvoll Arbeiderparti

Einar Madsen, Varaordfører Eidsvoll Arbeiderparti