La barn være barn

Eidsvoll Høyre foreslår tidlig skolegang for 5-åringer, karakterer i barneskolen og mer tester.

original

Eidsvoll Arbeiderparti ønsker et løft for barnehagene og skolen, men tror veien er mer pedagoger, flere lærere og mer tid. I dag  14.September kan du si din mening.

Stem Arbeiderpartiet.