Innkalling til årsmøte

Eidsvoll arbeiderparti inviterer til ordinært årsmøte den 7. februar 2022 kl. 19:00 i kommunestyresalen, Eidsvoll rådhus, med forbehold. Hvis smittesituasjonen tilsier behov, vil møtet foregå digitalt. Dette kan endres med kort varsel.

Agenda

  • Velkommen ved leder Ole Guttorm Brenden
  • Innledning ved ordfører Hege Svendsen
  • Valg av dirigent, sekretær, to personer for signering av protokoll og tellekorps
  • Årsberetning
  • Regnskap 2021 med revisorberetning
  • Budsjett 2022
  • Innkomne saker
  • Valg
  • Avslutning

Innkomne saker må være styret i hende innen 24.01.2022. Saker sendes på epost til [email protected]

All påmelding må skje skriftlig. Benytt epost-adressen ovenfor.