Innkalling til årsmøte 2024

Eidsvoll rådhus 26.02.2024 kl. 19:00

Vi innkaller våre medlemmer til ordinært årsmøte i Eidsvoll Arbeiderparti.

Sted: Eidsvoll rådhus, kommunestyresalen

Tid: 26. februar 2024 kl. 19:00

Agenda

  • Velkommen ved leder Tove Heranger
  • Innledning
  • Valg av dirigent, sekretær, to personer for signering av protokoll og tellekorps
  • Årsberetning
  • Regnskap 2023 med revisorberetning
  • Budsjett 2024
  • Innkomne saker
  • Valg
  • Avslutning

Innkomne saker må være styret i hende senest 01.02.2024. Saker og påmelding sendes på epost til [email protected].

Vel møtt!