Hvorfor Eidsvoll Høyre ikke vil følge bjellesauen

I EUB 6. januar slår Høyres gruppeleder Ulvin fast at hennes parti ikke vil følge «bjellesauen».

original_1478642915_4422874

Interessant opplysning, men enda mer interessant hadde det vært hvilken leder «hennes saueflokk» vil følge for å konkretisere hva partiet mener med en mer «fremover lent og innovativ politikk». Partiet fremmet ikke et eneste forslag under kommunestyrets behandling av budsjettet.

Riktig nok vil hun «pløye inn» en del salgsinntekter i driften. Det monner svært lite og kan nok benyttes til en del investeringer i fremtiden, men vil ikke ha betydning for driften og heller ingen betydning for budsjettet for 2016. Hun sår tvil om bruken av skjønnsmidler og veksttilskudd. Skjønnsmidler har kommunen mottatt i flere år, og det er ingen signaler om at regjeringen vil inndra veksttilskuddet, heller tvert om.

Disse tilskuddene utgjør til sammen cirka 15 millioner.

Hvilke kommunale «ikke lovpålagte» tilbud er det Eidsvoll Høyre vil fjerne i kommunens budsjett for 2016 dersom partiet ikke aksepterer å benytte statlige tilskudd som med stor sikkerhet vil komme? Hvis bruken av disse tilskuddene hadde vært helt urealistiske, ville rådmannen ganske sikkert ha påpekt dette i kommunestyrets behandling av budsjettet for 2016.

Det er på tide at Eidsvoll Høyre gir velgerne beskjed om dette, og samtidig konkretisere hva partiet mener med en «mer fremover lent og innovativ politikk».

Håper at Ulvin kan finne en «ledersau» som kan hjelpe partiet med dette arbeidet.

Toril K. Altenborn

kommunestyrerepresentant

Eidsvoll Arbeiderparti

Les saken i EUB her: