Gode økonomiske resultat for Eidsvoll

Det er gledelig å se at med Arbeiderpartistyre de siste 4 årene så leverer vi meget gode økonomiske resultat for andre året på rad.

original_1478639810_9337626

Vårt gode økonomiske resultat for 2015 gjør at vi klatrer mange plasser på økonomibarometeret 2016 – som inneholder økonomidelen av Kommunebarometeret.

Eidsvoll er nå på 67 plass. I 2015 var vi på 104 plass.

Vi ligger høyest på listen av våre nærmest naboer.

Nannestad ligger på 77 plass, Hurdal 368 plass og Ullensaker 282 plass.

Les mer her

OVERSKUDD

Bare Asker og Vestby av Akershus-kommunene gjorde det prosentvis bedre enn Eidsvoll i 2015.

Det prosentvise overskuddet for 2015 er som følger, med 2014-tallene i parentes:

Eidsvoll: 5,2 prosent (3,4 prosent)

Ullensaker: 4,4 prosent (1.1 prosent)

Nannestad: 4,3 prosent (0,2 prosent)

Nes: 3,8 prosent (0,5 prosent)

Gjerdrum: 1,6 prosent (-3,5 prosent)

Hurdal: -0,3 prosent (1,2 prosent)

Eidsvoll er en kommune i stor vekst og vi har behov for store investeringer i skole, barnehage, omsorgsbygg med mer fremmover. Overskuddet vil derfor komme godt med.

Les mer her: Regnskapet for 2015 viser 74,6 millioner kroner i pluss.

Les mer her:  Bedring i Kommuneøkonomien

Les mer her: Regnskapet avsluttet med 74 millioner i pluss