Endelig! Penger til vedlikeholdsfond for Fløygir er på vei.

Etter kommunestyrets vedtak 10.5.2016 om at det skulle overføres 1,35 millioner kroner til vedlikeholdsfond for Fløygir i Feiring, valgte Eidsvoll Høyre å be Fylkesmannen om lovlighetskontroll av vedtaket. I dag, nøyaktig 11 måneder etter, kom svaret fra Fylkesmannen. Kommunestyreflertallet gjorde intet galt - og pengene er på vei.

Eidsvoll Høyre, ved representantene Ulvin, Blindheim og Winnem, valgte altså å be Fylkesmannen om lovlighetskontroll om vedtaket. Selv om Eidsvoll Arbeiderparti og resten av det massive flertallet av stemmer i kommunestyret var overbevist om at vedtaket var godt innenfor de rammer organet kan virke, er det lite å gjøre når vedtak blir påklaget. Fylkesmannen har brutt frister for saksbehandlingstid, men svaret er altså svært oppløftende.

Og vedtaket? Som følger:

1) Eidsvoll kommunestyre følger opp intensjonsavtaler fra 3. Februar 2003, og vedtar at det overføres 1,35 mill. kr. til Fløygir fra kommunens disposisjonsfond.

2) De overførte midlene settes på et vedlikeholdsfond for Fløygir. Styringa av fondet legges til Feiringregjeringa som økonomiansvarlig for Fløygir.

Det vil stilles krav til rapportering om bruk av midlene i årlig rapport til kommunestyret.

Vedlagt er brevet fra Fylkesmannen, datert 10.4.2017.

Endelig kan vi se dette valgløftet realiseres!