Hege Svendsen

En helt ærlig søknad om tillit

av Hege Svendsen, ordfører og ordførerkandidat

Det tikker mot valgdagen og i skrivende stund har over 17% allerede tatt sitt valg i Grunnlovsbygda. 

Jeg vet at mange av dem som ikke har forhåndsstemt fortsatt er usikre. Det er noen sommerfugler i en ordførers mage når det lir mot kveld og det nærmer seg valgdagen. For ikke bare skal det velges parti, folk velger også dermed sin ordfører.

I en jobbsøknad må man vise til hva man har gjort. Ordføreren er leder av et bredt sammensatt kommunestyre. I denne 4-årsperioden har kommunestyret vedtatt en reguleringsplan for Wergelandskvartalet. I den planen ligger det store muligheter og flertallet strekte seg langt for å få prosjektet i gang. Høyder og rivning av Femellgården med mer har skapt debatt, men flertallet sto fast ved at dette skulle vi få til. Politikerne har villet få vekst og utvikling, men det er stort og komplisert prosjekt der halve Sundet skal rives og bygges opp på nytt. Det har tatt tid å få til avtaler om vann, avløp, parker og veier. For lang tid. Jeg har tatt jobben med å samle partene for dialog og for å finne veien sammen. Som folkevalgte er vi utålmodige fordi vi virkelig trenger et løft i sentrum.

Søndre Samfund ble stengt på dagen grunnet vannskader, en oljefyr som måtte skiftes og andre store vedlikeholdsutfordringer. Et enstemmig kommunestyre stengte bygget, for å få på plass nytt. Men det ble vanskelig for mange av aktivitetene som holdt til der da bygget stengte. En enstemmig arbeidsgruppe la frem en innstilling om hva et nytt bygg burde inneholde. Arbeiderpartiet har i flere vedtak prøvd å få fortgang i nybyggprosessen. Nå venter vi bare på regulering av tomten så vi kan bygge i høyden og bredden. Når reguleringsplanen er på plass er det lettere å ta stilling til hvem og hva som skal inn i det. Kulturen må inn i egnede saler. Det kan bli bibliotek, helsestasjon, rom og lager for lag, foreninger og frivilligheten.

Vi har fått asfalt på Vormtråkk som blir Norges fineste sykkelrute, vi har fått trimtrapper på Råholt og i Sundet, toalettanlegg og septikanlegg i Sundet, samt finere brygge og flere båtplasser. Vi har bygget ny Råholt skole, bygd på Eidsvoll Verk skole, bygger om på Dal og Ås for bedre plass og vi er godt i gang med ny Vilberg skole og med plan for ungdomsskole på Dal. Det bygges nye barnehager og bygges på barnehager. Vi har fått et nytt flott Badet opplærings- og aktivitetssenter på prestegården, bygget omsorgsboliger på Dal, på Frankens og i Sundet. Vi åpnet omsorgsboligene i Feiring, åpnet nytt kjøkken, vaskeri og seremonirom på sykehjemmet. Vi har bevilget penger til Inn på Tunet, blitt sertifisert som Livsgledehjem og vi har styrket demensomsorgen. Vi har styrket hjemmebaserte tjenester og ansatt egne vikarer på sykehjemmet. Vi har satset på tidlig innsats og forebygging for barn og unge med utekontakter, miljøarbeidere, SLT-koordinator,(Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforbyggende Tiltak), helsesykepleiere, to nye ungdomsklubber, styrket UNG fritid og forebyggende team, styrket barnevernet med mer. I tillegg har vi vedtatt Eidsvolls første oppvekstplan, fått flere sommerjobber for ungdom, beholdt lærlingeplassene og skal snart skal vi åpne BUA, utstyrslånesentral for innbyggerne. Vi har fått opp sosialhjelpssatsene og beholdt lav SFO-pris. Vi har vedtatt å kalle parken i Sundet for Cecilie Thoresens park for å hedre Norges første kvinnelige student og vi planlegger lekeplass og parker i Sundet og på Råholt. Vi har ansatt miljøkoordinator og folkehelsekoordinator som har sørget for en Klima- og miljøplan og en folkehelsestrategi, samt en viktig satsning på et grønnere Eidsvoll.

Vi har jobbet beinhardt for å tiltrekke oss næring. Nå løsner det for næringsområdet i Ormlia og det er ventet over 1000 arbeidsplasser der om få år Det er planer for hotell og leiligheter både på Holstangen og på Lundsjordet. Mange spennende aktører har funnet Eidsvoll. Laks, klatring, Indisk mat og logistikk, så variert er satsingene. I løpet av mine to år som ordfører har jeg ledet det strategiske næringsplanarbeidet i regionen. Eidsvoll har satt seg selv på det moderne kartet og viser at vi er med! 

Som ordfører vil jeg fortsette å arbeide for at vi skal lykkes, både som kommune og som region. Eidsvoll skal gjennom store økonomiske utfordringer, vi skal omorganisere kommunen samtidig med at vi skal ta vare på de ansatte og våre gode tjenester. Jeg skal fortsette å framsnakke kommunen og sørge for å gjøre det vi kan for å holde utgiftene til folk nede, både eiendomsskatt og andre avgifter. Jeg har et rødt hjerte godt plantet på venstresiden og brenner for at alle skal ha like muligheter og der det er felleskap og trygghet som gir de viktigste føringene. 

Helt ærlig, det har vært tøffe tak denne perioden og jeg har fått god opplæring og erfaring i å takle tøffe tider. Det kan komme godt med i neste periode. Jeg håper jeg får tillit på ny. For finnes det noe bedre enn å være ordfører i den vakre Grunnlovsbygda? Det tror jeg ikke.

Godt valg, eidsvollinger!