Eidsvoll Handelspark på Myhrer

Mange nye etableringer i Eidsvoll Handelspark. Veldig bra gjort av initiativtakerne som har satset og lyktes i å få etablert flere plasskrevende virksomheter på samme sted.