Eidsvoll - en god kommune å vokse opp i

Vi ønsker at Eidsvoll skal fortsette å være en god kommune å vokse opp i, med barnehager av god standard og hvor kunnskap og ferdigheter, trivsel og tilhørighet står sterkt i en fellesskole med god kvalitet