Dal stasjon

Vi vil ha liv og røre på Dal . Derfor vil vi jobbe for følgende denne perioden : ✅Dal skal inn i regional areal og transportplan som et prioritert vekstområde. ✅ At ny ungdomsskole med idrettspark legges til Manerud på Dal ✅At toget til Dal fortsetter til Minnesund via Eidsvoll Stadjon . ✅ Trygge skoleveier og mer næringsvirksomhet