BUA Eidsvoll

BUA endelig åpnet

av Thor Even Skjølås

Lørdag 20. januar 2024 kl. 11:00 var det endelig duket for åpning av barn, unge, aktivitet (BUA) i Eidsvoll, nærmere bestemt i lokalene til Eidsvold Værk Skiklub i Ormlia. En sak vi i Arbeiderpartiet frontet i 2022 og bevilget midler til i budsjettet mens vi var i posisjon. For oss ble dette en stor merkedag og vi er så glade for å få oppleve vedtak som settes ut i live for fellesskapets beste.

Kultursjef i Eidsvoll kommune, Anita Borrmann Skoglund, har etter politisk vedtak i 2022 jobbet målrettet mot å få plass BUA i vår kommune. Det ble søkt etter og gitt tilsagn til prosjektmidler. Prosjektleder Frida Høgbakken har de siste månedene jobbet tett på frivilligheten, blant annet sammen med leder av Eidsvoll Frivilligsentral, Irene Engeskaug, for å få lokaler og utstyr på plass.

Frivillige i BUA Eidsvoll

Som leverandør av alt utstyr ble den lokale sportsbutikken Intersport Eidsvoll valgt. Her har samarbeidet vært veldig godt og er et prosjekt til etterfølgelse. Alle de frivillige i BUA har fått god opplæring i alt utstyret som skal lånes ut og skal kunne å stille inn utstyret riktig før utlån.

Kultursjef Anita Borrmann Skoglund og prosjektleder Frida Høgbakken

Kultursjefen og prosjektlederen er skjønt enige i at dette er et kjærkomment tilbud til alle innbyggerne i Eidsvoll i dyrtiden vi er inne i. BUA vil ha tilbud etter sesong og utstyret kan lånes gratis i inntil 5 dager.

Eidsvoll BUA

Sammen med frivillige har BUA fått på plass et utstyrsbibliotek som er kategorisert og registrert i en database. Hver ting har sin egen kode som legges inn på deg som lånetaker.

Eidsvoll Ap - BUA

Fra Eidsvoll Arbeiderparti stilte en god gjeng til åpningen. Vi har flere som deltar frivillig i BUA.