Ålborgvegen bru, Eidsvoll

Brua ved Hundsebittet

Ålborgvegen bru, eller brua ved Hundsebittet, fikk dessverre ikke flertall for tilleggsbevilgning for å kunne bli vedlikeholdt. Arbeiderpartiet synes det er svært beklagelig. 

Det er flere grunner til å vedlikeholde kommunale bruer og veier, inkludert: 

  1. Sikkerhet: Vedlikehold av bruer og veier bidrar til å sikre at de er trygge å bruke for trafikanter og gående. Dette reduserer risikoen for ulykker og skader.
  2. Lang levetid: Regelmessig vedlikehold kan forlenge levetiden til bruer og veier, noe som reduserer behovet for kostbare reparasjoner eller erstatninger på lang sikt.
  3. Bevaring av infrastruktur: Vedlikehold bidrar til å bevare den kommunale infrastrukturen i god stand, noe som er viktig for å sikre effektiv transport og kommunikasjon i samfunnet.
  4. Kostnadsbesparelser: Tidlig identifisering og reparasjon av mindre problemer kan bidra til å unngå større og dyrere reparasjoner senere.
  5. Miljøhensyn: Godt vedlikehold kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra infrastrukturprosjekter, for eksempel ved å minimere erosjon og forurensning. 

Det er derfor viktig for kommuner å ha et systematisk vedlikeholdsprogram for bruer og veier for å sikre at de fungerer optimalt og er trygge for brukerne. For Eidsvoll Arbeiderparti handler det å sikre at folk kan leve gode og trygge liv der de bor.

Ålborgvegen bru