Kart Bøn - Bønsmoen

Bøn på prioriteringsliste

Viken fylkeskommune vil prioritere gang- og sykkelvei

For ett år siden tok innbyggerne på Bøn, med Gunn Cathrin Tomren i front, initiativ til et fakkeltog langs den farlige skoleveien fra Bøn og til Bønsmoen skole. Med seg på laget hadde hun Hege Svendsen, som har stått på for å få veien opp på sakskartet. Den gang var politikerne skjønt enige om at veien er farlig og uoversiktlig, og at veien må prioriteres.

Det har vært snakket om gang- og sykkelvei fra Bøn til Eidsvoll Verk siden 1976, da den nye brua ble bygget. Veien er i fylkeskommunalt eie og derfor inviterte man fylkespolitiker Ole Guttorm Brenden (Ap), finanskomitéen, med på befaringen.

Brenden var ikke i tvil om at denne veien må prioriteres, og det støttes også av fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune, Edvin Søvik (Ap). Skoleveien mellom Bøn og Bønsmoen skole er lagt inn i fylkesrådets prioriteringsliste de neste 4 årene. Saken skal opp til behandling februar 2022, og hvis den blir vedtatt, er det antatt byggestart innen 4 år, tidligst 2023.

Dette er et godt tiltak for alle innbyggere på Bøn og vil bidra positivt på miljø og folkehelse.