Årsmøte 26.februar 2020 - protokoll

God deltakelse på årsmøtet
God deltakelse på årsmøtet
God deltakelse på årsmøtet
God deltakelse på årsmøtet