Representant

Olaf Tufte

Olaf Tufte

Jeg er utdannet skogbruker, og mesteparten av yrkeslivet har jeg vært allmenningsbestyrer.
Naturlig nok er da mine hovedinteresser næringsvirksomhet, og spesielt natur og bærekraftig bruk av skog/utmark. Riktig skjøtsel av skog og bruk av tre vil være en av de store faktorer vedr CO2 og «det grønne skiftet».
Generelt mener jeg at et samfunn der alle er med i fellesskapet i sitt nærmiljø vil gi best liv for alle. Vi må ha gode
offentlige skoler/utdanning, helse- og omsorgsvesen for alle, og arbeidslivet må organiseres slik at alle kan bidra.