Leder

Per Otto Kolsvik

Som bosatt på Dal i Eidsvoll, og far til to, er jeg spesielt opptatt av oppvekst og nærmiljø.

Per Otto Kolsvik

Som bosatt på Dal i Eidsvoll, og far til to, er jeg spesielt opptatt av oppvekst og nærmiljø. Jeg ser store muligheter for å utvikle Dal på samme måte som Råholt har utviklet seg de seneste årene - både innenfor samferdsel, natur, sport og kultur. Ikke minst må vi få en ungdomsskole her. Oppvekstvilkårene i Eidsvoll kan forbedres, og jeg vil jobbe for at vi får et tettere samarbeid mellom offentlige instanser som gjør at vi har trygge og kvalifiserte voksne rundt våre barn. Spesielt på fritiden, hvor det ikke er organisert aktivitet. Dette gjelder særlig de befolkningstette områdene, men vi må ikke glemme de mindre tettstedene. 

Jeg er opptatt av at vi må tenke på HELE Eidsvoll når vi planlegger framtiden, ikke bare Råholt og Sundet. Eidsvoll er en stor kommune, med mange tettsteder som fortjener å bli sett. Fra Feiring i Nord til Dal i sør. Her er det både muligheter og behov, som vi er nødt til å adressere. Dette vil jeg jobbe for de kommende 4 åra.