Nestleder

Per Ove Rasmussen

Per Ove Rasmussen

Pensjonist, med mer enn 40 års variert yrkeserfaring fra offentlig og privat virksomhet. Jeg er engasjert i skole- og helsepolitikk, klima, natur og nærmiljø og opptatt av å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Jeg ser det også som viktig å ha en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi. Jeg mener at vi skal legge til rette for best mulig offentlig kommunikasjon og få på plass gode gang- og sykkelveier i Eidsvoll.